آزمون‏های شخصيتي

عنوان

کد

آزمون 16 عامل شخصیت کتل  (19به بالا)

53

آزمون  شخصیت نوع B و  A (85 سؤالی)

54

آزمون شخصیت نوع B و  A

55

آزمون شخصیت آیزنگ بزرگسالان  (ایرانی)

56

آزمون شخصیت آیزنگ نوجوانان (ایرانی)

57

آزمون شخصیتی بایچمن

58

آزمون شخصیتی کرنل  (فرم 2)

59

آزمون شخصیتی وود ورث

60

آزمون منبع کنترل (تجدیدنظر شده)

61

آزمون منبع کنترل (درونی و برونی راتر)

62

پرسشنامه ارزش‏های شخصی (P.V.Q)

63

پرسشنامه ارزشیابی رفتار راتر

64

پرسشنامه درون‏گرایی و بیرون‏گرایی

65

پرسشنامه شخصیتی چندجانبه برون رویتر

66

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی

67

مقیاس ارزش‏های شغلی و خانوادگی

68

مقیاس سنجش درون‏گرایی و بیرون‏گرایی

69

پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا (CPI)480 سؤال

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون‏های هوش و حافظه

عنوان

کد

آزمون آندره ری (افراد 4 سال به بالا)

30

آزمون حافظه بینایی کیم کاراد

31

آزمون حافظه عددی و کلامی (5 تا 11 سال)

32

آزمون حافظه وکسلر (W.M.S)

33

آزمون ریون بزرگسالان (کاغذ گلاسه)10-18

34

آزمون ریون پیشرفته (کاغذ گلاسه)   18-24

35

آزمون ریون کودکان (کاغذ گلاسه) 5 -10

36

آزمون شکل‏گیری مفهوم ویگوتسکی

37

آزمون گودیناف هوشی (تصویر آدمک گودیناف)

38

آزمون مازهای پورتئوس (3 تا 14 سال)

39

آزمون مکعب‏های کهس (5 تا 15 سال)

40

آزمون هوشی بناردیل (13 تا 14 سال)

41

آزمون وکسلر  بزرگسالان WAIS))

42

آزمون وکسلر  پیش‏دبستانی (WPPSI)

43

آزمون وکسلر کودکان )تجدیدنظرشده)(WISC_R)

44

آزمون هوشی بینه (از سه سال به بالا)

45

آزمون هوشی تکمیل تصاویر

46

آزمون هوشی دمینوها (D48)    (12به بالا)

47

آزمون هوشی سانتوچی (4 الی 6 ساله)

48

آزمون هوشی کتل فرم A و B (كودكان و نوجوانان)

49

آزمون هوشی کتل فرم 3 (بزرگسالان)

50

آزمون هوشی موزائیک ژیل (6 تا 14 سال)

51

آزمون هوش عاطفی

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون‏های استعداد و توانایی

عنوان

کد

آزمون آمادگی تحصیلی متروپالیتن(5-8)

1

آزمون انگیزه پیشرفت      (16-22)

2

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس(12به بالا)

3

آزمون تحمل ناکامی      (12به بالا)

4

آزمون خلاقیت تورنس (مقطع راهنمايي به بالا)

5

آزمون رغبت‏سنج تحصیلی شغلی (جان هالند)

6

آزمون سطح خودپنداری راجرز (12به بالا)

7

پرسشنامه سبک‏های یادگیری (12به بالا)

8

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت (فرم 30 سؤالی)

9

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت (فرم 58 سؤالی)

10

آزمون قضاوت اخلاقی (MJT) (6 تا 11سال)

11

آزمون لینکلن اوزرتسکی (مقیاس رشد حرکتی)

12

آزمون مفهوم خویشتن بک

13

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت (مديريت زمان)

14

پرسشنامه رضایت شغلی

15

پرسشنامه روانشناسی رانندگی

16

پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE)

17

پرسشنامه علاقه به مادیات

18

پرسشنامه عادت‏های مطالعه  (12به بالا)

19

پرسشنامه قدرت تخیل

20

پرسشنامه قدرت رهبری

21

پرسشنامه قدرت ریسک

22

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت(10تا12ساله)

23

پرسشنامه خودپنداره ساراسوات (14 تا 18 سال)

24

مقیاس بلوغ عاطفی (EMS)    (12به بالا)

25

مقیاس خلق و خوی مالهولترا (MTS)

26

مقیاس خودپنداره کودکان (CSCS)7 تا 18 سال

27

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

28

مقیاس سنجش تزلزل احساسی ثبات تطابق

29

آزمون‏های تشخیصی

عنوان

کد

آزمون اضطراب اشپیلبرگر (نوجوانان)

92

   

آزمون اضطراب امتحان    (دوره راهنمایی)

93

آزمون اضطراب کتل (14 ساله به بالا)

94

آزمون افسردگی بک

95

آزمون افسردگی کودکان

96

آزمون بررسی ارزش‏هاي آلپورت، ورنون، ليندزي

97

آزمون بنتون (همراه با کارت‏ها)

98

آزمون بندرگشتالت (همراه کارت و راهنمای اجرا)

99

آزمون خشم اسپیلبرگر ( با هنجار ایرانی)

100

آزمون سنجش اضطراب زانگ

101

آزمون سنجش افسردگی همیلتون

102

آزمون کمرویی 

103

آآزمون گودیناف با تفسیر بالینی

104

آزمون ویسکانسین (براي تشخيص آسيبهاي مغزي)

105

آزمون S.C.L (90) ( با تفسیر)

106

آزمون MMPI (نرم اصلی 566 سؤالی)

107

آزمون MMPI (نرم ایرانی 71 سؤالی)

108

آزمون MMPS (امنیت روانی نرم ایرانی) جدید

109

آزمون2- MMPI (نرم اصلی 567 سؤالی)

110

آزمون مجموعه تشخیصی شناختی کی

111

پرسشنامه استرس

112

پرسشنامه اضطراب

113

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

114

پرسشنامه پرخاشگری

115

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی مؤثر در افسردگی

116

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

117

پرسشنامه خودبیمارانگاری (براي زير 70 سال)

118

پرسشنامه خودشناسی

119

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

120

پرسشنامه شجاعت

121

پرسشنامه کنترل خشم

122

پرسشنامه ترس

123

چک لیست بهداشت روانی (MHC)

124

راهنمای نیازهای دانش‏آموزان (GNI)

125

سیاهه مقابله با فشارهای روانی (CISS )

126

آزمون ميلون 3

127

پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد

128

پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش

129

آزمون اضطراب هاميلتون

130

 

 

 

 

 

 

آزمون‏های روابط بین فردی

عنوان

کد

آزمون تأییدجویی کودکان (6 تا 12 ساله)

71

آزمون رشد اجتماعی واینلند

72

آزمون رشد میل استون (2 تا 8 ساله)

73

آزمون هوش هیجانی (90 سؤالي ايراني)

74

اختلالات شخصيتي اورال و گرهام

75

آزمون سازگاری دانش‏آموزان دبیرستانی

76

آزمون هیجان‏خواهی زاکرمن

77

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

78

پرسشنامه رضایت زناشویی

79

پرسشنامه سازگاری

80

پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و ب)

81

پرسشنامه سنجش سازگاری بل ( بزرگسالان)

82

پرسشنامه شکیبایی

83

پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم

84

پرسشنامه محبوبیت

85

پرسشنامه محیط خانوادگی

86

پرسشنامه مقیاس عشق (19 تا 24 سال)

87

مقیاس انگیزه تأیید (AMS) (17 تا 22سال)

88

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

89

مقياس سنجش عملكرد خانواده (FAD I)

90

مقياس ادراك لياقت هارتر HPCS

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون‏های فرافکن

عنوان

کد

آزمون اندریافت سالمندان (S.A.T)

190

آزمون اندریافت کودکان (C.A.T)

191

آزمون اندریافت موضوع (T.A.T)

192

آزمون جملات ناتمام راتر

193

آزمون جملات ناتمام ساکس

194

آزمون دئوموهان

195

آزمون رورشاخ

196